โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อการเรียนรู้ (ง.32297)

ชื่อโครงงาน: การเลี้ยงหมูหลุม
ผู้จัดทำ: นางสาววาสนา หวานอารมณ์ เลขที่ 29 ม.5/1
ครูผู้สอน:นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
1.การเลี้ยงหมูหลุมช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้อย่างไร
2.การเลี้ยงหมูหลุมมีประโยชน์อย่างไร
จุดประสงค์
1.เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงหมูหลุม
2.เพื่อศึกษาประโยชน์ในการเลี้ยงหมูหลุม
ที่มาของโครงงาน: โครงงานนี้จัดทำขึ้นที่จะศึกษาการเลี้ยงหมูอย่างประหยัด และลดรายจ่ายในการซื้ออาหารหมู

โฆษณา

การถ่ายทำภาพยนตร์

1.Project Development
ผู้กำกับและ producer เป็นแกนหลัก คิด theme เรื่อง mood and tone (หา reference) หาทีมงาน คุยกับนายทุน

2. PRE-PRODUCTION

-หา location ทำstoryboard เขียนบท (1 หน้า 1นาที ) casting workshop นักแสดง test อุปกรณ์ ทำ script breakdown
ส่วนใหญ่บทซีนหนึ่งจะยาว 1 หน้า กับอีก 1/8

Blogshot การถ่ายภาพนิ่ง ณ โลเกชั่นสถานที่ถ่ายทำจริง โดยอาจจะมีการวางให้ตัวแทนยืนประจำจุดต่างๆแทนนักแสดงจริง ในการ blogshot จะดูรวมไปถึงการ set ฉากว่าควรเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหน การเคลื่อนของกล้อง วัดแสง ความสะดวกในการถ่ายทำจริง (ห้องน้ำ+อาหาร) ติดต่อขอสถานที่

3. PRODUCTION

กฎของเมอร์ฟีส์ (Murphy’s Law) “Whatever can go wrong, will go wrong”

PUSH
force processing การทำให้ค่าความไวแสงเพิ่มขึ้น 1 stop คือจากเดิมฟิล์มที่เราใช้ถ่ายกันอยู่ที่ 16มม. ISO 50 Daylight เป็น ISO 100 เกิดจากการถ่ายในที่มืดเกินไป เหมือนกับเวลาล้างรูปจากฟิล์ม จากเดิม 10 นาที เป็น 13 นาที การล้างนานขึ้นทำให้แสงทำปฎิกิริยากับฟิล์มนานขึ้น

วิธีแก้ปัญหา

1.ถ่ายใน studio
2.วัดแสงไว้ก่อน
3. ใช้ฟิล์ม ISO มากกว่า 50
4. รอให้แสงมาก่อน (วิธีดั้งเดิม)

อ้างอิง:http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/6/movie/w2.html